Skip to content
PDF Skriv ut Skicka sidan

Förskolan Rönnbäret

Sedan 1992 driver Kinna Missionsförsamling förskolan Rönnbäret i egna lokaler centralt i Kinna. Rönnbäret är en fristående enhet, inom den kommunala barnomsorgen, vilket innebär att församlingen är huvudman och ansvarig för verksamheten.  Förskolan tar emot barn från en egen kö.


Den kristna profilen

Förskolan Rönnbäret arbetar enligt Lpfö 98/11 med en kristen profil. Utifrån en kristen människosyn vill förskolan förmedla normer och värderingar som uppmuntrar barnen att ta ansvar för sig själva, varandra, miljön och allt levande. Förskolan bjuds in att delta i församlingens barn- och ungdomsgudstjänster 1 ggr/termin. Församlingens pastor finns vid behov tillgänglig resurs för barnen, familjer och personal. Alla familjer är välkomna att placera sina barn på Rönnbäret. Förskolan tillämpar ingen förtur för barn till församlingsmedlemmar. Ansökan skall inges skriftligen på förskolans ansökningsformulär undertecknad av vårdnadshavare.


Lokaler

Förskolans verksamhet bedrivs huvudsakligen i Missionskyrkans bottenvåning. Under Rönnbärets öppettider disponerar förskolan alla lokaler i bottenplanet. Församlingssalen kan dock, i undantagsfall och efter samråd med förskolechefen, disponeras av annan verksamhet även under förskolans öppettider.

 

Kontakt:

Förskolechef:

Magdalena Isaksson


Adress:

Förskolan Rönnbäret

Boråsvägen 48

51154 Kinna

 

Telefon:

0320-145 64