Skip to content

Vi är glada för vår kyrka
Den går att använda till många bra saker:

  • Gudstjänst
  • Förskola
  • Ungdomssamling
  • Konsert
  • Körövning
  • Kyrkkaffe
  • Styrelsemöte
  • m.m.

Vi vill att den ska kännas öppen
och att alla ska känna sig välkomna!

kyrkan_nord

Kyrkans Entré

kyrkan_ost

kyrkan_syd

kyrkan_vast

kyrksal01