Skip to content

Livsnära smågrupper i Kinna Missionsförsamling

Vill du vara med en husförsamling?
Kontakta vice församlingsföreståndare Solveig Ekholm.


Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått…

Rom. 12:4ff

Gläd er med dem som gläder sig, gråt med dem som gråter.

Rom. 12:15

Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.

2 Kor. 12:26-27


Bibeln talar om att församlingen är Kristi kropp. Vilken fantastisk bild! Det måste ju betyda att vi alla är viktiga, ja faktiskt oumbärliga, i församlingen. Som enskilda kan vi kanske ibland känna oss begränsade, svaga, otillräckliga… men tillsammans, i Kristus, blir vi hela. Här ligger en av församlingens stora hemligheter! I husförsamlingen hjälps vi åt att upptäcka vilka vi är som medlemmar i Kristi kropp!

I vår församling finns det flera husförsamlingar. Grupperna består av 5-10 personer som regelbundet möts till bön, bibelstudium och samtal om kristen tro och liv. Husförsamlingen är ett sammanhang där vi kan få våra andliga behov tillgodosedda. Den är också en stödjande gemenskap där vi kan dela vardagliga bekymmer och glädjeämnen. En viktig funktion i gruppen är att vi där kan hjälpa varandra att upptäcka de gåvor som vi alla bär på. Där kan vi också få och ge stöd och uppmuntran att använda dem i församlingen. I husförsamlingen kan vi visa omsorg om varandra, vår församling och vår kyrka.