Skip to content

Kinna Missionsförsamlings kör övar i projektform för att ibland sjunga på församlingens gudstjänster