Skip to content

Församlingsledningen

Vår församlingsföreståndare och pastor heter Svante Persson

Vice föreståndare är Solveig Ekholm.

Styrelsen består av nio ledamöter som församlingen väljer på årsmöte.
Styrelsens och församlingens ordförande är Gunnel Esselgren.
Övriga ledamöter i styrelsen är:
Stefan Jönsson (vice Ordf.)
Fredrik Mann
Johan Lundin
Mattias Pehrsson
Eveline Peterson
Eric Hansson
Daniel Jönsson
Markus Varpula