Skriv ut

Välkommen till en öppen kyrka!

 

kyrkan_nord02

Vi är en lokal kristen församling. Vårt formella namn är Kinna Missionsförsamling, vanligtvis kallas vi bara för Missionskyrkan. Församlingen har ca 160 medlemmar och så har vi en hel massa vänner i alla åldrar. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan. Arbetet är upplagt som i de flesta frikyrkoförsamlingar med gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, sång- och musikverksamhet, husförsamlingar och olika slags mindre grupper. Varje vecka är det många som deltar i någon aktivitet i större och mindre grupper.

Vad vi tror.

Vi ser vår församling som en del av den stora kristna församlingen i bygden, en del som lever och verkar på vårt sätt och som vi tror att Gud vill att vi ska verka.

Vi har ett enda krav för medlemskap och det är en personlig och medveten tro på Jesus Kristus som herre och frälsare.

Vi vill bygga våra liv och vårt arbete på Bibelns ord, och utifrån det förkunnar vi på olika sätt Guds kärlek i Jesus Kristus, en kärlek som innebär att all synd kan förlåtas och alla människor kan upprättas och få ett liv i gemenskap med honom.

I församlingens mitt och gemenskap erbjuder vi barnvälsignelse, dop, bibelundervisning, nattvard, själavård, vigsel, begravning. Allt detta ser vi som uttryck för Guds generösa omsorg om oss i livets alla olika skeden.

Vi tror att varje människa har ett behov av att lära känna Gud och att han också kan och vill ge sin glädje och trygghet åt var och en som tar emot honom.

Hur det började.

Församlingen bildades 1921. Det var då tolv personer som beslutade sig för att bilda en församling och de byggde församlingens första kyrka på Aspäng i Kinna. Det var ett traditionellt missionshus med en stora sal och ett mindre rum med kokmöjlighet.

Egentligen började det några år tidigare i Fritsla, som då var bygdens metropol. Till textilfabrikerna där kom några frikyrkliga anställda, bl.a. en disponent. Om kring honom samlades man, men man fick inte inbjuda till möten i någon av de lokaler eller bostäder som fanns att hyra, det tillät inte kyrkoherden. Efter en tid kunde man köpa ett bostadshus där man kunde starta en verksamhet och 1909 bildades församlingen. I slutet av 10-talet kände man att man ville göra något i Kinna, som då hade börjat växa. Man hyrde godtemplarlokalen för att ha möte i den, men man fick inte tillstånd att predika så det blev en sånggudstjänst. Efter den första samlingen sa godtemplarlokalens vaktmästare att "nästa gång kan ni tala lite mera religiöst" och det har vi gjort sedan dess.

Hur det gick se’n.

De gamla vännerna arbetade och bad men fick sällan se någon skörd. De egna barnen kom till tro och gick in i församlingen, men inte många andra. Men man hade tro och visioner. 1963 byggde man en ny modernare kyrka med riktiga ungdomslokaler. Församlingen hade då 17 medlemmar. I mitten på 1970-talet passerade församlingens medlemsantal 20. Ungdomsarbetet började ge skörd. Många av de som kommit till församlingen under senare år har varit unga, medelålders och även äldre som inte tidigare har några rötter i frikyrkan. Det gör att vi i dag är en levande gemenskap av människor med de mest skiftande stilar och idéer, men det underbara är att i allt detta har vi Jesus Kristus och tron på honom gemensamt.

1992 byggdes Missionskyrkan ut till ungefär sin dubbla storlek. Under 2006-2007 har kyrkan rustats upp invändigt och anpassats för framtiden.

Vad vi gör.

Du kan läsa här på hemsidan om alla våra aktiviteter bland barn och vuxna; Förskolan Rönnbäret, Spårare, Upptäckare och Äventyrare, Tonårsgruppen, Församlingskören, Husförsamlingarna, våra gudstjänster och möten, konserter o.s.v.

Välkommen till en öppen kyrka!